Desde o FB

Presento a cabeceira da páxina social do meu Gabinete no FACE, que como ben sabedes @s avezad@s na materia, ten por obxecto a conquista dunha mellor comunicación co exterior, por veces, nada doada nunha actividade tan discreta e reservada como a análise documental e a pericia caligráfica forense.

Para esta primeira cabeceira foron retratados uns útiles escriturais regalados por unha amiga* para o meu mini-museo da historia da escrita.
Rindo con estes instrumentos, os relativamente modernos (tintas, plumíns e secantes dos anos 50 que, sen dúbida, algunha persoa entre vós empregou nos seus anos escolares) así como os de comezos do XX, unha homenaxe ao pasado que aproveita a miña paixón -e interese técnico- polos instrumentos de escrita.
Nada teñen que ver pois, os retratados, cos modernos instrumentos ópticos e electrónicos, útiles de medición, de iluminación, filtros, etc. que emprego para as miñas pecudas periciais.
Mais cómpre coñecer e entender a historia, pasar polo cálamo, o lápiz de grafito, a pruma fonte, perceber os seus riscos para tracexar os sucos do presente e o futuro.  
E xa que esta nova tribuna aberta do FB ten como propósito gañar en interactividade, comprométome a respostar aoscomentarios, dúbidas ou achegas que se me transmitan. 
En atención á amizades do exterior, farei un uso alterno do castelán e o galego nas comunicacións. 
*Grazas, Alicia Goián, e familia.

 

Servicios ofrecidos por el Gabinete Caligráfico MBC: – Pericias caligráficas de textos y firmas – Análisis documental – Lingüística Forense – Pericias caligráficas desde todos los soportes escritos; muros y paredes – Datación y análisis de tintas /   gabinetecaligrafico@gmail.com / tfno.: 669 060 265 /

Graffitis na era dixital

A meirande parte dos graffitis non teñen un significado concreto, son meras firmas, tags, ou pezas con relevo que renden culto @o autor@ ou a un grupo indefinido de persoas.

Estes grupos, parellas ou individualidades de graffiteir@s, salvo os profesionais por encargo, entre os que hai magníficos artistas, teñen un algo  animal. Observando o campo de actuación e os escenarios onde se moven, nos grupos obsérvase certa xerarquía marcada pol@s integrantes máis experimentados fronte @s novat@s. Móvense polos barrios buscando espazos onde pastar e deixar a súa marca nas paredes cun chorro de aerosol.

Algunhas obras lévalles tempo, polo que trasladan o campamento con viandas ao espazo escollido para volver ao día seguinte, ao sábado seguinte, para rematar a obra.
Na época dixital de LCDs e plasmas, a xuventude rebélase con sprais, rotuladores grosos ou rabuñando con chaves os vidros, pero isto vén de antigo.
As pintadas virtuais esfúmanse entre a morea de escritores das redes sociais, porque nin sequera somos propietari@s do propio muro do FB.
As veces obsérvanse, onomatopeias e interxeccións, bocadillos que nos desprazan ao mundo da tira deseñada.
Como nos tempos da escrita xeroglífica do antigo exipto, se case ninguén entende os graffitis, para que se debuxan?.
Non costa imaxinalo nestes momentos, que griten as paredes a rabia e a impotencia.  ler completo

 Servicios ofrecidos por el Gabinete Caligráfico MBC: – Pericias caligráficas de textos y firmas – Análisis documental – Lingüística Forense – Pericias caligráficas desde todos los soportes escritos; muros y paredes – Datación y análisis de tintas – Dictámenes por escrito en gallego y castellano. gabinetecaligrafico@gmail.com / tfno.: 669 060 265 /

Claves do éxito coas preferentes

Os últimos desenlaces positivos dos casos de preferentes invítanme a recordar que gran parte destes éxitos xudiciais, para as persoas atrapadas por estes produtos financeiros tan complexos, comezan pola análise concienzuda da documentación bancaria.

En non poucos casos, a/o clienta/o encóntrase con documentación descoñecida, que nin sequera pasou polas súas mans, nin deu consentimento para que fosen asinada. 

As présas por “encaixar” o producto o máis rapidamente posible, levou a certos empregad@s desaprensivos (abusando moi frecuentemente da confianza depositada nel@s) a asinar os documentos de consentimento, de modo fraudulento, suplantando a identidade d@ confiad@ aforrador/a.

Un dos documentos obxecto de falsificación máis frecuente, con que tiven ocasión de encontrarme son os chamados ironicamente Tests de idoneidad“. Nestes tests valórase o perfil d@ inversor/a, o seus coñecementos financeiros, etc. 

Na firma destes documentos (aínda que nin sequera fose falsa) xa comeza a trama da estafa. A meirande parte d@s inversores -como a inmensa maioría da poboación- descoñecemos o que significa operar con este tipo de produtos. O que si teñen (temos) claro é que non fixeron un depósito para ser conservado á perpetuidade. Clientes das Caixas de aforros?; a quen se lle vai ocorrer cousa tal? Os estafadores engancharon a persoas xubiladas (ningún cliente meu baixaba dos 70) vendéndolles preferentes como quen os camela coas mantas das viaxes do Inserso. 

 
 
 
*Esta é unha copia do documento real cos datos do cliente ocultos

A meirande parte cobrou o seu soldo desde a Caixa de aforros. Outros non poden conter a indignación contándome como pagaron, durante décadas, as nóminas e aos provedores do pequeno negocio, precisamente desde esa sucursal na que todo o persoal eran case amig@s. 

Se cadra non foi analizado este factor emocional, o abuso de confianza. O engano d@s empregad@s ou xef@s da sucursal, moitas veces non é tal. Pode que en moitos casos nin sequera coñecían o produto; e sentíanse presionados polos superiores. Pero isto non os libera de culpa. Unha auténtica estafa!.

Por iso celebro os éxitos d@s letrad@s nestes espiñentos das participacións preferentes e subordinadas, un síntoma de que podemos e debemos confiar na xustiza.

Servicios ofrecidos por el Gabinete Caligráfico MBC: – Pericias caligráficas de textos y firmas – Análisis documental – Lingüística Forense – Pericias caligráficas desde todos los soportes escritos; muros y paredes – gabinetecaligrafico@gmail.com / tfno.: 669 060 265 /

Falsedad documental

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

Fuente: http://noticias.juridicas.com

CAPÍTULO II.
DE LAS FALSEDADES DOCUMENTALES.

SECCIÓN 1. DE LA FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, OFICIALES Y MERCANTILES Y DE LOS DESPACHOS TRANSMITIDOS POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN.

Artículo 390.
1. Será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad:
  1. Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial.
  2. Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad.
  3. Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho.
  4. Faltando a la verdad en la narración de los hechos.
2. Será castigado con las mismas penas a las señaladas en el apartado anterior el responsable de cualquier confesión religiosa que incurra en alguna de las conductas descritas en los números anteriores, respecto de actos y documentos que puedan producir efecto en el estado de las personas o en el orden civil.

Servicios ofrecidos por el Gabinete Caligráfico MBC: – Pericias caligráficas de textos y firmas – Análisis documental – Lingüística Forense – Pericias caligráficas desde todos los soportes escritos; muros y paredes – Lienzos. gabinetecaligrafico@gmail.com / tfno.: 669 060 265 /

De ideas e gráficos

Estes días asisto curiosa a unha serie de coincidencias. Comecei a ler en inglés Animal Farm, lectura supervisada pola amiga e paciente mestra Yashmina Shawki. A pesar da destreza perdida coa lingua (lérao xa había 25 anos, cun nivel de inglés seguramente dez veces superior) as imaxes de Rebelión na granxa, retidas na memoria, e sobre todo no faiado ideolóxico onde se gardan as ideas que nunca se deben esquecer, fan que a apriori dificultosa lectura do texto de Orwell se convirta nun desafío apetecible. Porque nos tempos de desasosego político deberían prescribirse libros como como Rebelión ou Rebélate, ou Indignádevos!, a modo de sintrón que nos impida a formación de coágulos ideolóxicos. Tanto Orwell como Hessen manifestaron nos seus ensaios e literatura, o odio voraz ás dictadutas; en calquera forma ou extremo político.
Agradecín un tuit de Ramón Nicolás que me inclinou á actualización de datos sobre Orwell, o seu pasado trotskista e a súa colaboración co exército antifranquista, concretamente no Batallón despregado na fronte de Aragón. Pero no meu espazo de grafoanálise, sinto non ter opción para determe nese aspecto e desviarei a atención cara a outros tópicos formais do seu deseño gráfico. 
Nun interesante blog sobre Orwell (georgeorwellnovels.com) foron seleccionados un importante número de escritos e dibuxos que chaman a atención. As coincidencias leváronme onte de paseo por un lugar onde descubrín uns graffitis entre os que non poido deixar de aprezar coincidencias.
Enriba, á dereita, un debuxo de cando Orwell tiña 9 anos. A carón, un graffiti vigués de 2013. A seguinte mostra é un borrador dun irónico logo do Gabinete. Que nos pasa, trátase dunha regresión coincidente ou un regreso ás abstraccións da pintura rupestre?

continuará…

Servicios ofrecidos por el Gabinete Caligráfico MBC: – Pericias caligráficas de textos y firmas – Análisis documental – Lingüística Forense – Pericias caligráficas desde todos los soportes escritos; muros y paredes – Lienzos -gabinetecaligrafico@gmail.com / tfno.: 669 060 265 /

Hai pouco relancei un hoax no Facebook

Hai pouco relancei un hoax no Facebook, que previamente me enviara unha compañeira de profesión para ver que opinaba. Trataba sobre unha nena desaparecida, “Jennifer García”, pero borreino, de contado, para non ser tamén eu (demasiado) cómplice do bulo. (Que me perdoen se nestes minutos alguén picou e o reenviou con toda a súa boa vontade). 
A análise da carta, breve, dun proxenitor desesperado por encontrar a súa filla non me levou nin dez minutos; non quixen prolongar máis a treta de lingüística forense. Obviamente, tratábase

dunha demanda ficticia, pero non sempre é tan doado de detectar. 

Este caso veume como anel ao dedo para ilustrar o vulnerables que somos a estes enganos, especialmente a xente miúda. Este exemplo non máis nos fixo perder un pouco o tempo, pero ás veces, comportan atitudes e obxectivos que non son percibidos a simple vista
Para quen tendes fill@s, ollo!, alertáde@s sobre o que nos colan desde as redes.    ;-))

Servicios ofrecidos por el Gabinete Caligráfico MBC: – Pericias caligráficas de textos y firmas – Análisis documental – Lingüística Forense – Pericias caligráficas desde todos los soportes escritos; muros y paredes – Lienzos – gabinetecaligrafico@gmail.com / tfno.: 669 060 265 /